Priser

Basdebiteringen är 44 €/timme, oberoende av servicetjänst.

Priserna inkluderar mervärdesskatt 23 %.Tillägg:

  • kvällstillägg + 15 % för tjänster utförda efter kl 18:00
  • lördagstillägg + 20 %
  • söndagar och helgdagar + 100 %
I fall att Diana Care Oy Ab:s arbetstagare använder egen bil för att utföra servicetjänster debiteras kilometerersättning utöver timdebiteringen. Resekostnaderna 0,45 €/km debiteras i enlighet med statens skattefria resereglemente. Vi debiterar inte kilometerersättning för servicetjänster producerade i Helsingfors centrum. Diana Care Oy Ab förbehåller sig rätten till prisförändringar. Minimidebiteringen är två (2) timmar per besök. Priset per besök debiteras enligt den verkliga besökstiden.