Utnyttja hushållsavdraget.

Du har rätt att i beskattningen avdra 60 % från de avdragsgilla hemvårds- och servicetjänster du införskaffat. År 2009 är hushållsavdragets årliga maximibelopp 3 000 €/person, varav självriskandelen är 100 €. För att fullt utnyttja avdragsrätten kan du köpa avdragsgilla servicetjänster för dryga 5 000 € i året. Ett par kan köpa och därmed avdra kostnader dubbelt upp.

Hushållsavdraget beviljas även för sådant omsorgs- eller vårdarbete som hänför sig till den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar eller dessa personers make.

Det totala årliga avdraget:
Kostnader som uppgår till 5 166 € berättigar till det totala årliga avdraget av 3 000 € (5 166 € x 60 % - 100 € = 3 000 €).

Kostnad per månad:
Då du köper servicetjänster för t.ex. 200 €/mån. är din slutliga avdragna kostnad 40 % utökad med självriskandelen sammanlagt 88 €/mån.

Obs! Kom ihåg att ta vara på alla kvitton av betalda fakturor. Som tilläggsservice till våra kunder skickar vi kostnadsfritt ett sammandrag av alla betalda servicetjänster för den årliga beskattningen.

Vidare information om hushållsavdraget på skatteförvaltningens sidor: www.skatt.fi