Kvalitet ger trygghet.

Diana Care Oy Ab är en av Södra-Finlands länsstyrelse registrerad serviceproducent. Vår verksamhet och service är ansvarsförsäkrat. Personalens bakgrund och referenser granskas redan vid rekryteringsskedet. Varje Diana Care anställd har undertecknat ett sekretessavtal. Vidare information om våra servicetjänster får du genom att kontakta oss och bekanta dig med vårt serviceavtal.


Nöjd Senior är huvudsaken.

Ifall du önskar diskutera servicekvaliteten, kontakta oss. På basen av vår diskussion gör vi upp ett program för att åtgärda ärendet och försäkra din nöjdhet med vår service.