Service på Seniorens villkor.

Diana Care är professionell hemvård för hemma boende Seniorer. Bland de viktigaste elementen som påverkar livskvalitén hos Seniorer är deras förmåga att kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt. Kommunerna erbjuder sjuk- och hemvårdstjänster som en möjlighet att förlänga boendet hemma. Läkemedel och sjukvård löser inte alla problem. Isolering från yttervärlden, ensamhet och att inte längre klara av de enklaste hemrutinerna kan försämra livskvalitén för tidigt. Då kan närvaro, stöd och även liten hjälp förbättra situationen. Vännen i vardagen.


Servicetjänster på Seniorens eget modersmål.

Att använda sitt eget modersmål hör till grundrättigheterna. Diana Cares anställda är både svensk- och finskspråkiga och därför kan vi erbjuda service på Seniorens eget modersmål.