Palvelua Senioreiden ehdoilla.

Diana Care on Senioreiden kotona tapahtuvan hoivan ammattilainen. Senioreiden yksi suurimmista elämänlaatuun vaikuttavista asioista on kyky jatkaa asumistaan kotona mahdollisimman pitkään. Kuntien terveydenhuoltoon liittyvät kodinhoidon palvelut ovat yksi mahdollisuus kotona asumisen pidentämiseksi.
Kaikkea ei kuitenkaan voi lääkehoidolla korjata. Yksinäisyys, eristäytyminen omaan kotiin ja yksinkertaisista kodin rutiineista selviämisen vaikeutuminen voivat heikentää elämänlaatua liian varhain. Tällöin läsnäolo, tuki ja pienikin apu saattaa muuttaa tilannetta parempaan. Ystävä arjessa auttaa.


Senioripalvelua omalla äidinkielellä.

Oman äidinkielen käyttäminen on ihmisen perusoikeus. Diana Caren henkilökunta on sekä suomen- että ruotsinkielistä ja siksi voimme palvella Senioria hänen omalla äidinkielellään.